Make your own free website on Tripod.com

Pashto Alphabet

 

Special Pashto Letters